mms_20160824_130904

Service

Serviceavdelningen utför service och mindre entreprenader i hela Mälardalsområdet, åt både offentliga och privata beställare. Vi gör kameraövervakning och fiberinstallationer.

Vi har ramavtal med:

  • Idrottsförvaltningen, Trafikkontoret och Fastighetskontoret, alla Stockholms Stad.
  • Storholmens Förvaltning
  • Fortum
  • Telia
  • Viser

2013.05.28-08.06.49-lovestrandell.com-FRIJO-_K3_1282

Thomas Norlin