spadtaget, Westins El bygger nya hyresrätter i sundbyberg

Projektering

Vi är den totala leverantören av el- och teleprojekteringar.  Vår projekteringsgrupp har stor erfarenhet av projektering inom stora likväl som små entreprenader och servicearbeten.

Vi projekterar åt alla typer av kunder från offentliga beställare, byggföretag, fastighetsförvaltare, bostadsrättsföreningar med flera.

Vi erbjuder:

  • Elprojektering kraft, belysning samt teletekniska installationer i AutoCAD. Vi jobbar i 3D-miljö.
  • Vi projekterar utförandeentreprenader, totalentreprenader, serviceuppdrag/ROT m.m.
  • Vi tar fram tekniska beskrivningar, belysningsberäkningar LCC kalkyler, installationskalkyler, ledningsdimensioneringar, förstudier, förbrukningsstudier (loggning) av elanläggningar m.m.
  • Kvalitetssäkrade arbetsrutiner med ISO som grund.