2013.05.28  09.36.49  lovestrandell.com [VOLLEY]  #_K1_6827

Om Westin Elcenter

Westin Elcenter AB är ett elinstallationsföretag som utför el och tele-installationer, samt projektering. Vi erbjuder kompletta lösningar för belysning, uppvärmning och kraftförsörjning.  Säkerhets- och tele/datasystem utgör viktiga komplement till traditionell starkströmsinstallation. Vi är ca 60 medarbetare.

Vi projekterar, designar och installerar kompletta fabrikatsoberoende lösningar för optimal funktion, säkerhet, och energieffektivitet.

Vi utför total- och utförandeentreprenader samt serviceuppdrag.

Vi ingår i Eric Andersson Gruppen AB och har därmed hela koncernens resurser i ryggen.

Vi arbetar enligt ett verksamhetsledningssystem utvecklat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vi arbetar med samma rutiner som de större installationsföretagen, men med det mindre företagets fördelar såsom korta beslutsvägar och personligt engagemang.

Westin Elcenter AB är ett privatägt företag som grundades 1912.

Vårt verksamhetsområde sträcker sig över hela Storstockholm. Företagets säte är i Segeltorp och vi har även kontor i norrort, Rotebro.