Westin Elcenter läggs ned

Ägargruppen har tagit det svåra beslutet att lägga ned S.G. Westin Elcenter AB.

Beslutet innebär att samtliga anställda sägs upp och att verksamheten successivt från och med nu avslutas. De första anställda lämnar bolaget i början av juni månad och framåt beroende på anställningstid.

Jan Siezing kvarstår under nedläggningsperioden som tf Vd för bolaget. Han kommer att kontakta kunder, leverantörer och samarbetspartners och säkerställa att bolagets nuvarande åtaganden och framtida garantiåtaganden fullgörs på ett professionellt sätt.

Kvarvarande orderstock har en räckvidd som sträcker sig in i maj månad. Bolaget har möjlighet att åta sig mindre och kortare serviceutföranden med löptid på fram till hösten åt befintliga kunder. I dagsläget finns inga nyintagna entreprenader.

– Det är med stor sorg vi ägare väljer att avsluta bolagets långa historia, säger Anna Wränghede. Bolaget har under flera år haft lönsamhetsproblem, vilka eskalerade under bolagets senaste två år, men det är framförallt insikten om att bolaget i dess nuvarande form inte kommer att kunna generera ett positivt resultat framåt som nedläggningsbeslutet grundar sig på. Ett möjligt förslag på en bantad serviceorganisation har presenterats men nedröstats av en tillfrågad tilltänkt ledning. Därmed saknas förutsättningar för ett fortsatt hållbart verksamhetsutövande.

– Elbranschen ser fortsatt god ut och det ger goda möjligheter för vår personal att hitta nya arbetsgivare. Våra medarbetare har gedigen erfarenhet och ett gott renommé. Med fokus på ett fint avslut på långvariga såväl som nya samarbeten vill vi rikta ett stort tack för alla år tillsammans.