• Joakim Alsterfält skyddsombud Westin Elcenter
  • Stoppar in kablar

Nytt skyddsombud

Joakim Alsterfält är nytt skyddsombud i Westin Elcenter. Han har en lång erfarenhet som elektriker, från både service- och entreprenaduppdrag. Under senhösten 2017 gick han en utbildning till skyddsombud.

-Jag tycker generellt vi är duktiga på arbetsmiljö inom Westin Elcenter. Vi är beroende av att andra företag och yrkesgrupper också har ett säkerhetstänk, t ex inom nyproduktion där det finns många risker som fall, maskiner och damm. Vi själva kan bli bättre på att göra arbetsberedningar och tillbuds-och olycksrapportering, säger Joakim.

-Risker i arbetsmiljön är inte bara blockerade nödutgångar eller slarvig städning. Stress och ohälsa är också arbetsmiljörisker, det är inte lika lätt att få syn på men kan komma fram när man sitter och snackar i boden, säger Joakim.

-Som skyddsombud måste man våga säga ifrån. Och man behöver ha ett personligt engagemang för säkerhets- och arbetsmiljöfrågor, säger Joakim.