• Till Spadtaget och Kate.
Fotograf Ellinor Collin, tel 0709-458196, www.ellinorcollin.se
Fotografens namn måste publiceras i anslutning till bilden.
 • Till Spadtaget och Kate.
Fotograf Ellinor Collin, tel 0709-458196, www.ellinorcollin.se
Fotografens namn måste publiceras i anslutning till bilden.
 • Till Spadtaget och Kate.
Fotograf Ellinor Collin, tel 0709-458196, www.ellinorcollin.se
Fotografens namn måste publiceras i anslutning till bilden.
 • Till Spadtaget och Kate.
Fotograf Ellinor Collin, tel 0709-458196, www.ellinorcollin.se
Fotografens namn måste publiceras i anslutning till bilden.

  i utställningssalarna installeras ljusramper som vi monterar ihop på plats.

 • Till Spadtaget och Kate.
Fotograf Ellinor Collin, tel 0709-458196, www.ellinorcollin.se
Fotografens namn måste publiceras i anslutning till bilden.
 • Till Spadtaget och Kate.
Fotograf Ellinor Collin, tel 0709-458196, www.ellinorcollin.se
Fotografens namn måste publiceras i anslutning till bilden.
 • Till Spadtaget och Kate.
Fotograf Ellinor Collin, tel 0709-458196, www.ellinorcollin.se
Fotografens namn måste publiceras i anslutning till bilden.
 • Till Spadtaget och Kate.
Fotograf Ellinor Collin, tel 0709-458196, www.ellinorcollin.se
Fotografens namn måste publiceras i anslutning till bilden.

  Vackra utrymmen som tjänar som förråd under renoveringen.

 • Till Spadtaget och Kate.
Fotograf Ellinor Collin, tel 0709-458196, www.ellinorcollin.se
Fotografens namn måste publiceras i anslutning till bilden.
 • Till Spadtaget och Kate.
Fotograf Ellinor Collin, tel 0709-458196, www.ellinorcollin.se
Fotografens namn måste publiceras i anslutning till bilden.

  En mängd föremål har hittats under golven i Stadsmuseet.

 • Till Spadtaget och Kate.
Fotograf Ellinor Collin, tel 0709-458196, www.ellinorcollin.se
Fotografens namn måste publiceras i anslutning till bilden.

  En mängd föremål har hittats under golven i Stadsmuseet.

 • Till Spadtaget och Kate.
Fotograf Ellinor Collin, tel 0709-458196, www.ellinorcollin.se
Fotografens namn måste publiceras i anslutning till bilden.

Ny el i hela Stadsmuseet

Hur många ser resultatet av ditt jobb? Är du elektrikerna på Westin Elcenters projekt på Stadsmuseet är den siffran en kvarts miljon. Så många besökare har nämligen ett av Stockholms populäraste museer årligen. Och fler besökare lär det bli efter den stora renoveringen av museet.

Westin Elcenter fick det prestigefulla uppdraget att utföra totalrenoveringen av all el i hela Stadsmuseet förra året och nu är projektet i full gång. Projektet består av över 100 rum, utspridda på åtta plan, i en kulturminnesmärkt byggnad från 1600-talet, med 5-6 meter i takhöjd och 225 grundritningar. Allt material måste bäras ner via de ståtliga svängda trapporna som lämpar sig utmärkt för bröllopsfotograferingar och sommarhäng. Men kanske mindre bra för materialtransport av det tyngre och bökigare slaget.

På alla våningsplan är golven isolerade med jord, och i dessa lager har man hittat mängder av föremål som flaskor från olika tidsperioder, gamla verktyg, en läderstövel, mängder av benrester från gris (grillfester?) och en sångbok ”Sions toner”. Nu har jorden skottats tillbaka tillsammans med den nya kanalisationen, och golven lagts igen på flera våningsplan.  Jord som blivit över har burits neråt i huset för att eventuellt fyllas på med där det behövs.

Eftersom huset är byggnadsminnesmärkt finns en rad restriktioner. Man får inte spåra i tegelväggarna från 1600-talet för att fälla in kablarna, därför måste alla installationer läggas i jordgolven. Eller borras fast i det porösa teglet uppe på kattvindarna. Alla frågor tas upp med antikvarien som är knuten till projektet.

Fakta Stockholms Stadsmuseum

 • Byggnaden stod färdig 1680
 • Huset har inrymt allt från fängelsehålor, punschfabrik, skola, kyrkor, teater, tvättstuga, likkisttillverkning, försäljning av gödsel, bostäder och krog.
 • Besöks årligen av 250 000 personer
 • Återinvigs november 2018

Fakta projektet

 • Utförande entreprenad enligt AB04
 • LOU-upphandling
 • Kund Serneke på uppdrag av Fastighetskontoret
 • Start sept 2016 klart feb 2018
 • Invändig helrenonvering av all el som kraft, data, brand och tele till alla utrymmen inklusive restaurangkök, personalutrymmen och visningslokaler.
 • Omfattande krav på tillgänglighet i den här typen av publika byggnader.