2013.05.28  09.27.26  lovestrandell.com [VOLLEY]  #_K1_6681

Välkomna tillbaka efter sommaren!

Här är ett axplock av det arbetar med just nu: Vi hjälper Fortum att förlägga styrskåpsmatningar för fjärrvärme på Järvafältet. Vi närmar oss första leveransen i elprojekteringen för Kv. Analysen åt Einar Mattson. Vi producerar lägenheter för Einar Mattson i projekten Hjulmakaren & Brofästet. Tillsammans med Serneke fortsätter vi att renovera Stockholms Stadsmuseum. Vi är i Barkarby hos Åke Sundvall med fortsatt produktion av Kv. Paraden. Våra servicebilar är i hela Stockholm på små likväl som stora jobb!

Westin Elcenter önskar alla våra anställda välkomna tillbaka efter sina ledigheter!