• 3I1B2432
  • Tala, Kenya

Vi stödjer Hand in Hand

– Jag tror på entreprenörskap som en stark drivande kraft hos människor. Hand in Hands modell fungerar och ger kontrekta resultat. Det känns bra att vi i Westin Elcenter bidrar till att göra världen lite ljusare för människor som behöver hjälp till självhjälp. Vårt bidrag räcker till att starta 2o företag, säger Christer Karlsson, Vd Westin Elcenter.

Om Hand in Hands
Hand in Hands vision är en värld utan fattigdom. Genom utbildning i entreprenörskap, yrkesträning och tillgång till mikrolån hjälper Hand in Hand framförallt kvinnor att starta egna små företag. Tack vare den ökade inkomsten kan de då, men egen kraft, förbättra livsvillkoren för sig själva och sina familjer. Hand in Hands unika arbetsmodell för hjälp till självhjälp bidrar till bestående resultat och har positiv effekt på individ- och familjenivå, såväl som på samhället i stort.