sollentuna-elmote

Bostadsrättsföreningar laddar upp

Westin Elcenter informerar och installerar laddstationer för elbilar. Bilden är från ett informationsmöte med Sollentuna Energi.

-Vi ser ett ökat intresse från framförallt bostadsrättsföreningar, idag vill man kunna erbjuda detta till sina medlemmar, säger Christer Karlsson, VD Westin Elcenter.