• mms_20160824_130904
  • mms_20160824_130911
  • mms_20160824_130933
  • mms_20160824_130943

Nattjobb i Söderledstunneln

 

Den stora ombyggnaden av Slussen får en mängd följdeffekter. Bland annat ska kollektivtrafikens bussar köra i Söderledstunneln under byggperioden och då behöver trafiksäkerheten och trafikövervakningen höjas.

Westin Elcenter har fått uppdraget av Stockholms stad Trafikkontoret att montera  brandlarm, rökdetektorer samt kameraövervakning i norr- och södergående riktningar i tunneln. Arbetena utförs nattetid och på bilderna är det elektrikerna Ronnie Andersson och Daniel Svensson som jobbar med monteringen.

Noggrann planering har föregått arbetet.

-Det är roligt med den här typen av projekt där vi jobbar med avancerad teknik, kamerorna och rökdetektorerna är konstruerade för denna typ av miljö, berättar Thomas Norlin, servicechef Westin Elcenter.