Stadsmuseet helrenoveras

Westin Elcenter har erhållit el-och tele entreprenaden för helrenoveringen av Stockholms Stadsmuseum. Projektet är en utförandeentreprenad och uppgår till ca 11 mkr. Arbetena ska utföras med start i september och pågår fram till slutet av 2017, dvs ca 1½ år. Byggherre är Statens fastighetsverk och Westin Elcenter utför projektet på uppdrag av Serneke.

Byggnaden är från sent 1600-tal och byggnadsminnesförklarad. För att motsvara en modern museiverksamhet och för att kunna ta emot fler besökare görs en helrenovering av Stadsmuseet. Bland annat kommer byggnaden att bli mer synlig utvändigt och upplyst inifrån och få en ny entré mot Ryssgården.

-Jag ser fram mot projektet då det innehåller många utmaningar.  Fastigheten har ett högt kulturhistoriskt värde och den ligger den på en adress där mycket händer just nu (Slussens ombyggnad). Det innebär att leveranser måste minut passas för att inte krocka med andra entreprenörer, skräp kommer mellanlagras och kastas på bestämda tider, då det inte finns plats för till exempel containrar. En antikvarie kommer finnas på plats dagligen för att godkänna rivningar och håltagningar mm. Vi har redan utfört lite rivning och i trossbotten har byggarna hittat rester från käkpartier från djur. Det här blir ett spännande projekt på många sätt, säger Stefan Ekström, projektledare Westin Elcenter.

stadsmuseet

Övergripande projektledare  Stefan Ekström

Projektledare tele/larm Christer Fanqvist

Ledande montör Håkan Furustig