• e_IHG0063c.jpg låg uppl färg
  • e_IHG0191b.jpg lågupp. färg
  • e_IHG0008k.jpg låguppl färg
  • Charge & Drive@home

Laddstationer för fordonsladdning

Westin Elcenter levererar och installerar utrustning för fordonsladdning i samarbete med Charge Amps.

Satsningen riktar sig till Bostadsrättsföreningar, fastighetsägare samt förvaltare av bostäder och kommersiella lokaler. Vi gör helhetslösningar med projektering och installation.

Sedan maj 2016 samarbetar vi med Fortum som har en betallösning vilken fakturerar förbrukningen direkt till användaren. Detta gör det enklare för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att debitera användaren korrekt elförbrukning.

Länk: http://www.charge-amps.com/ Länk: https://www.fortum.com/frontpage/se/?from=irene