Christer Karlsson, VD Saied Kalantarian, nyanställd elektriker och Stefan Ekström, projektledare på Westin Elcenter.

Christer Karlsson, VD Saied Kalantarian, nyanställd elektriker och Stefan Ekström, projektledare på Westin Elcenter.

Nätverk gav jobb

Stefan Ekström, projektledare på Westin Elcenter såg en uppmaning i sitt Linkedin-flöde. Saied Kalantarian, från Iran, har just avslutat sin utbildning på elprogrammet och söker jobb. Via initiativet Yrkesdörren som jobbar för att bredda nätverken mellan etablerade och nya svenskar på arbetsmarknaden, kom Westin Elcenter i kontakt med Saeid och idag är han anställd i företaget.

-Jag tyckte detta var ett ypperligt tillfälle att inte bara se på och tycka att allt är så dåligt i samhället. Att det är fel att högskoleutbildade arbetar som städare eller diskare, utan att man istället vågar bjuda in och integrera folk från andra länder, säger Stefan Ekström, projektledare Westin Elcenter.