• Hotel With (14)
  • Hotel With (4)
  • Hotel With (7)
  • Hotel With (8)
  • Hotel With (6)
  • Hotel With (11)
  • Hotel With (31)

With Westins senaste hotelluppdrag

På Sveavägen 44 ligger hotell With, ett nytt hotellkoncept i Stockholm. Westin Elcenter har på uppdrag av finska Almaco, gjort elinstallationerna i det underjordiska hotellet. Färdigbyggda rumsmoduler har fogats samman och ger idag känslan av ett urbant hotell med mysfaktor .

–Det har varit ett flexibelt samarbete där vi fått hitta många nya lösningar, säger projektledare Stefan Ekström, Westin Elcenter.