Ursviksskolan finaste taket

Ursviksskolan vinner takpris

Westin Elcenter har gjort takvärmeanläggningen på ”årets finaste tak” som sitter på nya Ursviksskolan. I om- och tillbyggnaden av skolan ansvarade Westin Elcenter även för elinstallationerna i projektet.