• Total 49 paneler är monterade på taket.

  Total 49 paneler är monterade på taket.

 • Displayen visar hur mycket el som solpanelerna alstrar.

  Displayen visar hur mycket el som solpanelerna alstrar.

 • Profilerna är förankrade i taket, elektrikerna Tommy Söderlund och Toplica Dragutinovic , Westin Elcenter, visar.

  Profilerna är förankrade i taket, elektrikerna Tommy Söderlund och Toplica Dragutinovic , Westin Elcenter, visar.

 • Rätt lutning krävs för optimal årsverkningsgrad.

  Rätt lutning krävs för optimal årsverkningsgrad.

Solceller på tak i Trångsund

På två timmar tar jorden emot lika mycket energi från solen som hela världens befolkning använder under ett år*. Och fortfarande är vi människor ganska dåliga på att använda denna stora energikälla. Men myrsteg tas. Westin Elcenter har nyligen monterat upp en solcellsanläggning på en förskola i Trångsund.

Sverige följer nu den internationella trenden med ökade solcellsinvesteringar som drivs av Kina och Japan. Sveriges installerade effekt är fortfarande mycket låg i jämförelse med de länder som ligger främst. Italien får i dag cirka tio procent av sin totala elproduktion från solen medan Sverige bara får 0,06 procent*. Westin Elcenter tror på en ökad kommersiell efterfrågan på installation av solceller. Tekniken har utvecklats och blivit billigare och det finns en ökad efterfrågan på förnyelsebar energi.

För Westin Elcenter startade uppdraget åt Hugebostäder i våren 2015 och har även omfattat el, inbrottslarm, närvarodetektorer, brandskydd, belysning, kraft, data- och telenät i den nya miljömärkta förskolan. När det varit som mest intensivt har 5-6 man jobbat i projektet.

Energin som alstras på takets 49 paneler, leds ner till en omvandlare. Där görs likströmmen om till växelspänning så den går att använda i det vanliga elnätet. Från omvandlaren går strömmen ut i husets elnät. Dock räcker den egna elen inte för behovet förskolan har, utan el kommer även in via nätet. I teorin skulle elen kunna gå ut från huset, men anläggningen på taket är för liten för att generera ett överskott.