-Här i kvarteret Paraden i Barkarby ska det byggas 220 nya lägenheter, visar Håkan Johansson, ledande montör Westin Elcenter.

-Här i kvarteret Paraden i Barkarby ska det byggas 220 nya lägenheter, visar Håkan Johansson, ledande montör Westin Elcenter.

Nyproduktion bostäder nytt uppdrag i Barkarby

Barkarby växer med 220 nya bostadsrättslägenheter, affärslokaler och garage. Området heter kvarteret Paraden och Westin Elcenter har fått uppdraget av byggentreprenören Åke Sundvall att utföra alla elinstallationer. Husen kommer byggas med prefab och formgjutna innerväggar.

-Tack vare kompetensen hos medarbetarna i vårt nyförvärvade elinstallationsbolag kan vi utföra den här typen av projekt . Nyproduktion av bostäder är en delvis ny nisch för oss som känns väldigt intressant , säger projektledare Stefan Ekström, Westin Elcenter.

Antalet medarbetare på plats på projektet kommer att variera mellan 2 till 10 installatörer.

-Det är en av våra styrkor att kunna vara flexibla och på ett kostnadseffektivt sätt flytta personal mellan olika projekt beroende på i vilken fas de olika projekten befinner sig, förklarar Stefan Ekström.

-Vi är glada att ha fått förtroendet från Åke Sundvall. Det spännande kund som liksom vi har ett intresse för solenergiområdet, vilket är något vi hoppas kunna utveckla mer framöver, säger Stefan Ekström.

För Westin Elcenter är det uppdrag på 19 mkr som pågår fram till februari 2018.