Lär dig mer om elsäkerhet via YouTube och Christer Karlsson.

Lär dig mer om elsäkerhet via YouTube och Christer Karlsson.

Prata om elsäkerhet på din arbetsplats

-Vi behöver prata mer om elsäkerhet och hur vi skapar en säkerhetskultur på våra arbetsplatser! Det är Christer Karlssons uppmaning till alla, inte minst dig som arbetsgivare.Christer som är VD i Westin Elcenter medverkar i en film om hur vi kan förebygga olyckor på arbetsplatser. Filmerna är framtagna av EIO, Elektriska Installatörsorganisationen och SEF, Svenska Elektrikerförbundet.

Se filmen här